Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jakie zmiany zaszły?

Wraz z nadejściem września wszyscy uczniowie wrócili do szkół. W tym roku szkolnym czeka nas jednak całkiem sporo zmian. Nowy przedmiot, zmiany w egzaminie ósmoklasisty oraz maturze.

Historia i teraźniejszość

Nowym przedmiotem, który zawitał już do szkół, jest historia i teraźniejszość. Co czeka na nim uczniów? Nowy przedmiot zastąpi wiedzę o społeczeństwie i będzie on obejmował także zagadnienia wos-u oraz historii najnowszej, czyli od 1945 roku do 2015. Warto odnotować, że zmiana ta nie dotyczy uczniów technikum i liceum.

Zmiany w egzaminach

Uczniów, którzy kończą ósmą klasę, nie czekają gruntowne zmiany. Egzamin ósmoklasisty będzie przesunięty z kwietnia na maj oraz zrezygnowano z pomysłu wprowadzenia czwartego obowiązkowego egzaminu wybranego przedmiotu spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Zmiany dosięgną maturzystów. W przyszłym roku na maturze z języka polskiego zwiększy się czas na napisanie egzaminu, ale zdający dostaną dwa arkusze: „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki”. Na części ustnej będzie losowanie zestawu egzaminacyjnego, który będzie składał się z dwóch zadań. Pierwsze będzie dotyczyło lektury obowiązkowej, a drugie innych tekstów kultury.

Kiedy ferie zimowe?

W tym roku szkolnym ferie zimowe odbędą się w terminach 16 stycznia- 26 lutego. Jako pierwsi od szkoły odpoczną uczniowie w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Jednak uczniowie z Ostrowca nie będą musieli długo czekać na ferie. W województwie świętokrzyskim ferie zimowe rozpoczną się 30 stycznia i potrwają do 12 lutego.