Rezygnacja Eligiusza Micha z funkcji kierowniczej w Platformie Obywatelskiej po 16 latach

Eligiusz Mich, postać mająca istotny wpływ na struktury PO w powiecie ostrowieckim, podał się do dymisji. Po sześciu latach kierownictwa w tym regionie, zdecydował opuścić swoje stanowisko. Oficjalnie rezygnuje ze swojej roli 15 czerwca.

Jako wieloletni lider Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim, Mich zdecydował się na rezygnację. Decyzję tą przekazał radzie powiatowej partii, która przyjmując ją większością głosów, wyraziła swoją zgodę na jego odejście. Przez 16 lat Eligiusz Mich był odpowiedzialny za prowadzenie działalności Platformy Obywatelskiej w Ostrowcu.

Jego angażowanie w funkcję rozpoczęło się ponownie w 2021 roku, na prośbę wielu członków Partii, szczególnie gdy po rezygnacji pana Szaginiana liczba członków struktur PO wynosiła tylko 30 osób. Od tego czasu liczba członków wzrosła do 108 osób. W tym okresie Eligiusz Mich przewodził też różnym kampaniom wyborczym.

Według niego misja, którą podjął w 2021 roku jest już zakończona. Uważa, że nadszedł czas na zmiany w strukturach partii. Mimo rezygnacji z kierownictwa, Mich nadal będzie pełnić rolę wiceprzewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego PO i pozostanie członkiem Platformy Obywatelskiej.