Zakupiono usługi remontowe dla widowni amfiteatru w Ostrowcu, świętokrzyska firma ADMA będzie odpowiedzialna za prace

Decyzja o wyborze wykonawcy prac remontowych na widowni ostrowieckiego amfiteatru w Parku Miejskim została podjęta. Przedsiębiorstwo ADMA z Rytwian jest obecnie odpowiedzialne za budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu i teraz zajmie się również naprawą amfiteatru.

Budżet przeznaczony na renowację ławek na terenie ostrowieckiego amfiteatru przez Miejskie Centrum Kultury wynosi 129 tysięcy złotych. Jak twierdzi Jacek Kowalczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, choć ławeczki są technicznie sprawne, wymagają gruntownej konserwacji. W ramach umowy przewidziano naprawę niewielkich uszkodzeń betonowych, by zapobiec dalszemu kruszeniu się materiału.

Kowalczyk ujawnia, że najbardziej kosztownym elementem remontu będzie wymiana tzw. dylatacji, czyli spoin łączących poszczególne elementy widowni. Celem jest usunięcie starych spoin i zastąpienie ich nowymi, tak aby zapewnić poprawne „działanie” płyt, z których składa się widownia.

Prace remontowe mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Dyrektor Kowalczyk zapewnia, że nie wpłyną one na plany organizacji czerwcowych imprez kulturalnych na terenie amfiteatru, takich jak jubileuszowy występ Kabaretu Skeczów Męczących czy ostrowieckich senioraliów.

Remont widowni jest częścią większego planu modernizacji amfiteatru. Wcześniej tego roku zakończono budowę nowoczesnego dachu membranowego i instalację oświetlenia. Planowane jest również odnowienie wnętrza obiektu. Do tej pory na rewitalizację amfiteatru wydano prawie 7 milionów złotych, z czego większość pochodziła z dofinansowania z programu Polski Ład.