Opóźnienia w modernizacji linii kolejowej nr 25 w Polsce

Podczas gdy w kraju trwają debaty na temat szybkich kolejek, modernizacja linii kolejowej nr 25 pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim i Sandomierzem doświadcza kolejnego opóźnienia. Pierwotnie planowano zakończyć prace modernizacyjne według umowy z wykonawcą w styczniu 2024 roku. Niemniej jednak, termin ten uległ przesunięciu ze względu na czasochłonne procedowanie decyzji administracyjnych, które umożliwiają realizację projektu.

„Udało nam się już przeprowadzić prace na odcinku Skarżysko-Kamienna – Zalesie Gorzyckie, z wyjątkiem remontu mostów nad rzekami Ćmielówką, Opatówką i Trześniówką oraz modernizacji stacji Dwikozy” – informuje Dorota Szalacha, przedstawicielka zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Aktualnie wykonawcy skupiają się na przebudowie stacji Dwikozy, gdzie plany projektowe uległy znaczącym modyfikacjom. Rozszerzony został zakres prac wymaganych na stacji, głównie wynikających z podniesienia poziomu powodziowego. To z kolei wymagało dostosowania konstrukcji mostu nad rzeką Opatówką i wysokości stacji Dwikozy do zmienionych warunków powodziowych. Dodatkowo, konieczna była przebudowa całego układu torów na stacji.

Zagrożenie powodziowe wpłynęło również na zmianę planów dotyczących przebudowy mostu kolejowego nad rzeką Trześniówką, znajdującego się na jednotorowym odcinku linii kolejowej nr 25. Konstrukcja tego mostu musi zostać podwyższona o około 2 metry. Ze względu na znaczne rozszerzenie zakresu prac, konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego i wybór nowego wykonawcy. Należało także uzyskać nowe decyzje administracyjne i pozwolenia na budowę.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w oficjalnym piśmie przesłanym nam zadeklarowało, że dokładają wszelkich starań, aby zakończyć podstawowe prace budowlane na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz do grudnia bieżącego roku.