Planowane ulepszenia w systemie komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W planach gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest wprowadzenie usprawnień w systemie komunikacji miejskiej. Te zmiany są częścią piątego etapu projektu o nazwie „Ekologiczny Transport Miejski”. Przeprowadzenie tych zmian ma na celu wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej do większej liczby przystanków, a także montaż nowych, innowacyjnych wiat. Ciekawostką mają być wiaty z elementami zieleni i retencji, które zostaną umieszczone w kilku strategicznych miejscach miasta.

Postępowanie, które ogłosiła Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, odbywa się w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów”. Realizacja tego przedsięwzięcia obejmie znaczące rozbudowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej przez wprowadzenie 36 dwustronnych tablic informacyjnych dla pasażerów. Dodatkowo, planowana jest budowa 49 świeżych wiat przystankowych, z czego 42 to konstrukcje duże, a 7 to te mniejsze.

Wśród planowanych innowacji warto wymienić wiaty z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi oraz elementami zieleni i retencji. Dachy tych wiat będą pokryte roślinnością, zaś specjalne systemy retencyjne zapewnią skuteczne zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej. Te nowoczesne wiaty mają harmonijnie i kolorystycznie współgrać z już istniejącymi obiektami tego typu na terenie miasta. Wymieniony projekt realizowany jest we współpracy z gminą Kunów, która również planuje wprowadzenie nowych wiat przystankowych. Realizacja tego zadania ma nastąpić dzięki zaangażowaniu środków z programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.