Zieleń odmieni wizerunek ostrowieckiej ulicy Trzeciaków

Ulica Trzeciaków w Ostrowcu Świętokrzyskim jest na etapie przemian, które mają na celu poprawę jej estetyki przez wprowadzenie większej ilości roślin i kwiatów. Jak podkreśla wiceprezydent miasta, jest to początek inwestycji skierowanych na promowanie ekologii.

Ulica Trzeciaków zyska nowy, zielony oblicze dzięki staraniom lokalnych władz. Poprawa jej wyglądu jest możliwa dzięki planowanym nasadzeniom, które mają wzbogacić ten komunikacyjny ciąg o dodatkowe elementy przyrodnicze.

Artur Łakomiec, pełniący funkcję wiceprezydenta miasta, przypomina, iż przed realizacją inwestycji przez PGE, mieszkańcy mogli podziwiać piękne róże na tej ulicy. Niestety prace ziemne przeprowadzone podczas inwestycji doprowadziły do ich zniszczenia.

Zaprojektowanie nowego pasa zieleni na ulicy Trzeciaków było wynikiem współpracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Usług Miejskich. Jest to dowód na to, jak ważna jest dla nich kwestia ekologii oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.