Działania Świętokrzyskiej Trasy Lewicy na rzecz rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowiec Świętokrzyski stał się najnowszym punktem na mapie działań Świętokrzyskiej Trasy Lewicy. Członkowie tej politycznej grupy skoncentrowali się na kwestiach, które najbardziej dotykają młodych mieszkańców miasta.

Ich głównym postulatem było zwrócenie uwagi na potrzebę troski o młodsze pokolenie. Podkreślili, że chcą przyczynić się do tego, by Ostrowiec Świętokrzyski nie tylko utrzymywał swój obecny stan, ale także rozwijał się na przyszłość. Wskazali również na konieczność pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz funduszy centralnych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta.

Andrzej Szejna, poseł RP i kandydat KW Lewica do Sejmu, zaznaczył jednak, że głównym celem jest stworzenie tak atrakcyjnej propozycji dla młodego pokolenia, by pragnęli oni tu pozostać. „Chcemy dbać o to, żeby Ostrowiec Świętokrzyski rozwijał się, a nie zwijał się” – podsumował swoje wystąpienie.