Operacja "Kryzys 2023": Służby mundurowe ćwiczą przeciwdziałanie nielegalnemu przekraczaniu granic RP

W dniu 23 listopada 2023 roku, na terenie małej miejscowości Mychów Kolonia, doszło do utworzenia punktów kontrolno-blokadowych. Ich zadaniem była identyfikacja oraz przeciwdziałanie działalności zorganizowanych grup przestępczych, które specjalizowały się w przemyśle uciekinierów nielegalnie przekraczających granice Rzeczpospolitej Polskiej. W tym samym czasie, służby wdrożyły pościg za pojazdem, którego kierowca zignorował wezwanie do zatrzymania przez patrol drogówki. Trwały także intensywne działania poszukiwawcze.

Podkomisarz Ewelina Wrzesień, będąca oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, podkreśliła rolę ćwiczeń dowódczo-sztabowych w rozwijaniu umiejętności indywidualnych i zespołowych osób uczestniczących. Zaznaczyła, że takie formy szkoleń pozwalają na praktyczne sprawdzenie umiejętności funkcjonariuszy w wykonywaniu obowiązków na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych oraz w ocenie sytuacji taktycznej. Zwróciła uwagę na istotność tworzenia warunków podczas tych ćwiczeń, które jak najbardziej odzwierciedlają realia pracy.

Do ćwiczeń dowódczo-sztabowych Policji o kryptonimie „Kryzys 2023” zgłosiło się wielu funkcjonariuszy różnych służb. Wśród nich byli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierze z 103. Batalionu Lekkiej Piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim i 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz delegat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.