Rozpoczęcie przetargów na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą pieszo-rowerową w Ostrowcu

W ostatnim czasie, władze miasta ogłosiły serię przetargów dotyczących planowanych inwestycji. Istotnym elementem tych planów jest poszukiwanie firm zdolnych do realizacji budowy i modernizacji szlaków pieszo-rowerowych wzdłuż wielu ulic miasta, w tym Grzybowej, Kraszewskiego, Granicznej, Ogrodowej, Denkowskiej, Miodowej, Szymanowskiego a także Dunalka.

Jak wyjaśnił wiceprezydent Ostrowca, Krzysztof Kowalski, większość z tych działań będzie polegać na remoncie istniejących ścieżek. Aktualna nawierzchnia z kostki brukowej nie zapewnia odpowiedniego komfortu dla rowerzystów. Z tego powodu planowane jest zastąpienie jej przez mieszankę mineralno-bitumiczną – materiał znacznie bardziej przyjazny dla użytkowników jednośladów. Wyjątkiem jest ulica Dunalka, gdzie zaplanowano budowę całkowicie nowego ciągu pieszo-rowerowego.

Przetarg został podzielony na 5 odrębnych segmentów. Wybrani wykonawcy będą mieli na realizację zadań 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Do dyspozycji miasta jest na te cele 7,5 miliona złotych. Środki te stanowią 80 procent całkowitych kosztów inwestycji. Dodatkowym elementem projektu jest budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz już istniejąca ścieżka rowerowa przy ulicy Sienkiewicza.