Śmierć Ks. Kan. Bohdana Przysuchy, emeryta mieszkającego w Denkówku

Ks. Adam Gucwa, pełniący funkcję proboszcza w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Denkowie, poinformował o śmierci ks. kan. Bohdana Przysuchy. Zmarły ksiądz, który na emeryturze mieszkał w Denkówku, odszedł od nas 27 listopada bieżącego roku.

Ceremonia pogrzebowa, której integralną częścią będzie Msza Święta, zostanie odprawiona w piątek, 1 grudnia b.r., punktualnie o godzinie 12:00. Miejsce uroczystości to kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława w Denkowie.