Okres zimowy: wyzwanie dla osób bezdomnych i Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dla blisko 70 bezdomnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, zima stanowi najbardziej skomplikowany czas. W obliczu mroźnych temperatur i opadów śniegu, ci, którzy nie posiadają stałego dachu nad głową, zmuszeni są do poszukiwania schronienia w opuszczonych budynkach, ogrodowych altankach czy nawet przybudówkach służących jako śmietniki, aby uchronić się przed ekstremalnym chłodem. Miejsca takie jak te są regularnie patrolowane przez strażników miejscowych.

Marcin Gruszka, pełniący funkcję zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wyjaśnia, że ich pracownicy konsekwentnie kontrolują miejsca znane jako schronienie dla bezdomnych, takie jak stare kamienice, zamknięte zakłady pracy czy inne niezamieszkane budynki. Wskazuje również na fakt, że osoby odnalezione w takich miejscach nie zawsze zgadzają się na przeniesienie do noclegowni.

Marcin Gruszka dodaje, że niejednokrotnie muszą zwrócić się o pomoc do pogotowia ratunkowego, gdyż osoby, które odnajdują, są często w stanie silnego wychłodzenia, posiadają różne kontuzje i nie zawsze są skłonne do przyjęcia pomocy ze strony straży miejskiej.