Bez względu na inflację czy konflikt ukraiński, Ostrowiec Świętokrzyski utrzymuje swoje podatki na niezmienionym poziomie

Nie ma obecnie czynnika, który mógłby wpływać na zwiększenie podatków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezależnie od inflacji czy sytuacji wojennej na Ukrainie, miejskie podatki utrzymują się na stałym poziomie już od 9 lat. Co ciekawe, urzędnicy samorządowi z tego miasta, w przeciwieństwie do wielu innych, nie dostrzegają powodów, które mogłyby spowodować zmianę tej sytuacji.

Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec, przekonuje, że nie ma mowy o jakiejkolwiek podwyżce. Wspólne stanowisko w tej kwestii zostało wypracowane i jak stwierdza – podwyżki nie było, nie ma i nie będzie.

Ostrowiec Świętokrzyski utrzymuje swe podatki na niezmienionym poziomie od 2015 roku. Według wiceprezydenta Łakomca, taka polityka to swoista ulga podatkowa dla miejscowych firm. Pozwala im zaoszczędzić środki, które mogą następnie zainwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw.

Choć w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ma zbyt wiele takich projektów, te, które się pojawiają, są w dużej mierze finansowane z rządowych programów. Na przykład, miasto niedawno otrzymało 8 milionów złotych z Polskiego Ładu na modernizację Urzędu Stanu Cywilnego oraz budowę kanalizacji sanitarnej.