Planowane inwestycje drogowe w regionie Świętokrzyskim budzą kontrowersje

Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wyraził swoje obawy dotyczące braku spójności w realizacji projektów drogowych przez różne organy zarządzające drogami w regionie. Planuje zorganizować szereg spotkań z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg, przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami, którzy mają swoje uwagi i potrzeby.

Pierwsze spotkanie z tymi grupami odbędzie się 11 grudnia o godzinie 14:00 w Ostrowieckim Browarze Kultury. Bąk jest zdania, że dyskusja na temat potrzeby współpracy między różnymi instytucjami będzie kluczowa dla skoordynowania działań.

Zdecydował, że Ostrowiec Świętokrzyski to najlepsze miejsce na rozpoczęcie tych rozmów, podczas których skupi się na sytuacji komunikacyjnej w północno-wschodniej części województwa.

Jako przykład braku logicznego planowania w zakresie budowy dróg Bąk wymienia północną obwodnicę Ostrowca od Rutki do Jacentowa. Zdaniem Bąka ta inwestycja nie spełni oczekiwań przedsiębiorców, którzy domagają się szybkiej drogi dwupasmowej. Dodatkowo nie będzie ona stanowić połączenia miasta z innymi drogami szybkiego ruchu, zarówno od strony Opatowa jak i Starachowic.