Wątpliwości dotyczące realizacji projektu jednojezdniowej obwodnicy Ostrowca przechodzącej przez Chmielów

Plan budowy tzw. dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, której trasa miałaby przechodzić przez miejscowość Chmielów, wzbudza wiele kontrowersji. Mimo że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyraża stanowisko, zgodnie z którym budowa powinna być kontynuowana, na chwilę obecną jej realizacja nie jest pewna. Istnieją bowiem wyłącznie zastrzeżone fundusze na sporządzenie dokumentacji, natomiast brakuje środków przeznaczonych na etap realizacji inwestycji.

Dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA, Andrzej Strzelczyk, utrzymuje jednak, że wg zaplanowanych projektów tzw. duża obwodnica Ostrowca powinna zostać zrealizowana. – Środki finansowe są zabezpieczone na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zgody na realizację – stwierdził Andrzej Strzelczyk. – Kolejnym krokiem będzie włączenie tej drogi do planu realizacji. Na podstawie naszych doświadczeń, w tym momencie powinna nastąpić kontynuacja prac. Ich wartość jest już wstępnie planowana, choć na razie jedynie szacunkowo.

Kontrowersje budzi jednak nie tyle sama idea realizacji trasy, co jej proponowany przebieg i parametry. Zgodnie z założeniami GDDKiA tzw. duża obwodnica miałaby nie tylko przecinać centrum miejscowości Chmielów, znajdującej się w pobliżu Ostrowca, ale również była by jednojezdniowa. Takie rozwiązanie zdaniem wielu obserwatorów nie spełniałoby funkcji prawdziwej obwodnicy.