Potencjalne problemy z inwestycjami drogowymi w Ostrowieckim Browarze Kultury

Podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek w Ostrowieckim Browarze Kultury, główną kwestią, którą omawiano, były inwestycje drogowe. Reprezentanci sejmiku województwa zauważyli, że napotkano trudności przy realizacji niektórych projektów, między innymi podczas budowy drogi wojewódzkiej o numerze 754.

Arkadiusz Bąk, przewodniczący sejmiku województwa, wyjaśnił sytuację, powołując się na mapy GDDKIA. Stwierdził, że po zawarciu planów dotyczących budowy tej obwodnicy, odcinek Sandomierskiej i wiadukt będą musiały zostać przeniesione piętro niżej i stać się częścią sieci dróg wojewódzkich. Będą one stanowić istotny element połączenia między pozostałymi odcinkami drogami wojewódzkimi. Bez tego odcinka, drogi te nie będą mogły funkcjonować poprawnie. Zwrócił również uwagę na to, że marszałek, który do tej pory zainwestował 150 milionów w ten projekt może stanąć przed koniecznością remontu wiaduktu, który obecnie jest w złym stanie.

Również dyskutowano na temat tworzenia północnej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Przedstawiciele sejmiku podkreślili, że inwestycja ta, dotycząca odcinka od Rutki do Jacentowa, nie przewiduje budowy szybkiej drogi dwupasmowej, która połączyłaby miasto z innymi drogami szybkiego ruchu. Taka infrastruktura jest bardzo potrzebna lokalnym przedsiębiorcom.