Wręczenie medali za długoletnią służbę pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

W czwartek, 25 stycznia, salę obrad Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zapełniły osoby zasłużone dla lokalnej społeczności. Tego dnia pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zostali uhonorowani medalami przyznanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę za wieloletnią służbę.

Odznaczenia w postaci Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę trafiły w ręce pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którzy swoim zaangażowaniem i wkładem w rozwój urzędu zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Jak podkreśliła dyrektorka ostrowieckiego urzędu, Małgorzata Stafijowska, są to nie tylko odznaczenia za wiele lat pracy, ale przede wszystkim za oddanie i zaangażowanie w działania na rzecz osób korzystających z usług urzędu.

Ponad 50 osób jest zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a wnioski o odznaczenia dla 30 z nich zostały skierowane do Wojewody. Spośród nich aż 23 zdobyły pozytywną opinię i uzyskały zaszczytne odznaczenia. Dyrektorka urzędu podkreśliła również, że starostwo powiatowe postanowiło wyróżnić również tych pracowników, którzy nie otrzymali medali. Otrzymają oni grawertony jako wyraz podziękowania za ich wieloletnie zaangażowanie.

Małgorzata Stafijowska zwróciła uwagę, że publiczne służby zatrudnienia funkcjonują na rynku już od 105 lat. Odznaczenia te są więc nie tylko dowodem na długą tradycję instytucji, ale także potwierdzeniem ich istotnej roli na arenie lokalnej. Święto publicznych służb zatrudnienia ustanowiono w 2014 roku, co oznacza, że już od 14 lat mają one swój własny, ustawowo zagwarantowany dzień.