Jerzy Wrona: Prace nad Mostem na Al. 3 Maja stanowią "koronę" mojego doświadczenia zawodowego!

Niezwykle ważnym projektem, który od początku jest pod ścisłym nadzorem Jerzego Wrony, byłego dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i aktualnego radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jest budowa mostu przez rzekę Kamienną, który jest częścią drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na koniec minionego roku, mieliśmy okazję towarzyszyć Jerzemu Wronie podczas wizyty na miejscu budowy.

Jako były dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i członek Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jerzy Wrona podkreśla, że aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach prac, które miały na celu przystąpienie do remontu drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla niego jest to „wisienka na torcie” jego bogatej kariery zawodowej.