Spotkania sprawozdawcze ostrowieckich rad osiedlowych w lutym i marcu

Zarówno w lutym, jak i w marcu, mieszkanki i mieszkańcy Ostrowca będą mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach sprawozdawczych. Są to wydarzenia organizowane przez rady osiedlowe, które stanowią jednostki pomocnicze dla gminy Ostrowiec.

W Ostrowcu działa łącznie 20 takich rad, a Irena Renduda-Dudek, jako przewodnicząca Rady Miasta, gorąco zachęca wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniach z przedstawicielami swojego osiedla. Dodatkowo, na tych spotkaniach obecni są również urzędnicy z poziomu miasta i powiatu, a także kierownicy jednostek takich jak Straż Miejska.

Podczas tych zgromadzeń, mieszkańcy mają szansę uzyskać informacje na temat działań, które były podejmowane w ciągu ostatniego roku oraz dowiedzieć się o planach na najbliższe lata. To właśnie tam mogą wyrazić swoje uwagi i oczekiwania dotyczące rozwoju swojego osiedla. Przewodnicząca Renduda-Dudek szczególnie zachęca do udziału młodych ludzi.

Na ogół, aktywność w radach osiedlowych prezentują głównie starsi mieszkańcy, a na spotkaniach pojawia się niewielka liczba młodych osób. Przewodnicząca Rady Miasta wyraża nadzieję, że młodzi mieszkańcy zaczną angażować się mocniej w życie swoich społeczności. Podkreśla, że od ich zaangażowania zależy przyszłe kształtowanie się tych małych wspólnot.