Reorganizacja w nadleśnictwach pod egidą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

W ostatnim czasie doszło do rezygnacji z pełnionych funkcji przez nadleśniczych w czterech nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Nadleśnictwa, które dotknęła ta zmiana to: Chmielnik, Suchedniów, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Dobieszyn. Obecnie obowiązki nadleśniczych pełnią ich zastępcy w wymienionych jednostkach.

Zbigniew Mleczko, Piotr Fitas, Adam Podsiadło – to nazwiska nadleśniczych, którzy zostali odwołani ze swoich stanowisk. Zbigniew Mleczko pełnił funkcję nadleśniczego w Chmielniku, który znajduje się w powiecie kieleckim. Piotr Fitas sprawował natomiast obowiązki w Suchedniowie w powiecie skarżyskim. Adam Podsiadło kierował Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski. Czwartym odwołanym nadleśniczym jest szef Nadleśnictwa Dobieszyn, położonego w gminie Stromiec w powiecie białobrzeskim.

Powody tych dymisji nie są jasne. Edyta Nowicka, kierownik Zespołu do spraw Promocji i Mediów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, informuje jedynie, że decyzje te są podyktowane wyłącznie przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Na stanowiska nadleśniczych, według obecnej praktyki w Lasach Państwowych, powoływane są osoby tymczasowo i na krótki okres czasu. Na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 grudnia 2015 roku, które znosi wcześniejsze zarządzenie z 2012 roku, nominacje na stanowiska nadleśniczych przeprowadzane są bez konkursów. Możemy więc spodziewać się szybkich nominacji nowych osób na te stanowiska.