Skrzyżowanie w Ostrowcu na celowniku radnych – remont w planach na 2023

Zniszczenia, takie jak dziury, pęknięcia czy koleiny, to codzienność mieszkańców Ostrowca, którzy przemieszczają się skrzyżowaniem Żeromskiego i Świętokrzyskiej. Ta problematyczna lokalizacja znajduje się blisko parku pałacowego.

Właśnie ten kłopotliwy stan nawierzchni stał się tematem posiedzenia rady powiatu w październiku 2022 roku. Pierwsza zwróciła na niego uwagę Emilia Łupina z partii Prawo i Sprawiedliwość. Podczas sesji radnej złożyła interpelację, domagając się naprawy tego skrzyżowania. Zadeklarowała, że powiat podejmie starania o pozyskanie dofinansowania na te prace z funduszy zewnętrznych.

Czy po ponad roku od tej deklaracji coś się zmieniło? Tomasz Mroczek, naczelnik wydziału infrastruktury w powiecie, zapewnia, że prace nad dokumentacją projektową są w toku. Przewiduje on, że pozwolenie na realizację tej inwestycji drogowej powinno zostać wydane na początku trzeciego kwartału bieżącego roku. Jest to pora, która ma zbiec się z ogłaszaniem naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli takie ogłoszenie rzeczywiście nadejdzie, dokumentacja będzie gotowa do złożenia, a powiat będzie mógł ubiegać się o fundusze zewnętrzne na realizację projektu, ponieważ nie posiada wystarczających środków własnych – tłumaczy Tomasz Mroczek.

W planach nie jest jedynie remont samego skrzyżowania. Projekt obejmuje także naprawę pewnych odcinków ulic Szewieńskiej i Żeromskiego.