Trzy ronda w Ostrowcu zmieniają nazwy podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta

Podczas kolejnej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 29 lutego, trzy rundy w mieście Ostrowiec zostaną oficjalnie nazwane. Nowe ronda powstały w ciągu ostatnich lat, ale niektóre z nich nadal nie posiadają swoich oficjalnych nazw, a radni postanowili nadać nazwy trzem z nich jednocześnie.

Pierwsze z nich, położone na ulicy Denkowskiej za cmentarzem, ma otrzymać nazwę Legionów Polskich. Przewodnicząca Rady Miasta, Irena Renduda-Dudek, poinformowała Radio Ostrowiec o tej inicjatywie klubu radnych PiS. Wszyscy członkowie Rady Miasta są za tym pomysłem. Na pobliskim cmentarzu znajduje się miejsce poświęcone żołnierzom I wojny światowej, co dodatkowo podkreśla trafność wybranej nazwy.

Kolejne rondo, położone na skrzyżowaniu ulic Samsonowicza i 11 Listopada, ma być dedykowane Hutnikom Ostrowieckim. Ta decyzja jest gestem szacunku dla hutników z Ostrowca, miasta o znacznej tradycji hutniczej. Przewodnicząca Renduda-Dudek wyjaśnia, że chcą w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy przyczynili się do rozwoju huty, zarówno obecnych, jak i tych, którzy już odeszli.