Seminarium podkreślające znaczenie medycyny sportowej na Akademii Nauk Stosowanych

21 marca stał się dniem pełnym nauki i sportu na terenie Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Było to za sprawą seminarium naukowego o nazwie „Wygrać zdrowie. Wyzwania medycyny sportowej”. Zostało ono przeprowadzone z myślą o ukazaniu społeczeństwu szerokiego spektrum działalności akademii, z której nauka i sport są głównymi filarami.

Słowa uznania dla takiego podejścia do edukacji wyszły od dr Pawła Gotowieckiego, rektora ANS im. J. Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podkreślił on, że akademia nie tylko skupia się na kwestiach medycznych, w których od lat jest liderem, szczególnie jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek w regionie świętokrzyskim, ale również pragnie zintensyfikować działalność sportową.

Dr Gotowiecki szczególnie podkreślił rosnącą rolę AZS w kontekście sportowym akademii. Działalność tej organizacji przez lata była sukcesywna, jednak z czasem, wraz z profesjonalizacją siatkówki, została zawieszona. W ubiegłym roku, na terenie uczelni AZS został reaktywowany i obecnie stanowi jeden z trzech takich klubów w obrębie województwa świętokrzyskiego.