Zakład Usług Pogrzebowych w Ostrowcu inwestuje w przyszłość: 2-hektarowy teren zapewni miejsca pochówków na 20 lat

Na obszarze Ostrowca Świętokrzyskiego, Zakład Usług Pogrzebowych ma za zadanie zabezpieczyć przestrzeń dla przyszłych pochówków. Działka o powierzchni 2 hektarów, zakupiona w 2022 roku przez miejskie władze, jest już przygotowywana do spełniania tej roli. W przypadku braku dodatkowej przestrzeni, istniejące miejsca pochówków na Komunalnym Cmentarzu przy ulicy Długiej zostałyby wyczerpane w ciągu najbliższych trzech lat.

Zbigniew Bień, prezes zarządu Zakładu Usług Pogrzebowych w Ostrowcu, podkreśla, że dzięki nabytym terenom możliwość organizacji pogrzebów będzie gwarantowana przez co najmniej następne dwadzieścia lat. Planowane jest sukcesywne wydzielanie kwater, zapewnienie drogi dojazdowej, dostępu do wody oraz oświetlenia.

Nabycie terenu od Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w 2022 roku kosztowało samorząd miejski 1,5 miliona złotych. Przy tym 30 procent kwoty zostało pokryte przez Zakład Usług Pogrzebowych. Po zakupie teren został dołączony do istniejącej nekropolii, a następnie wykarczowany i ogrodzony.

Prezes Bień dodaje, że w bieżącym roku ukończono budowę alejki o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Komunalny cmentarz rozciąga się obecnie na obszarze 23 hektarów, gdzie spoczywa już 22 tysiące 600 osób. Co roku dochodzi kolejne około 550 osób, z których około 200 zostaje skremowanych. W ubiegłym roku tylko 42 osoby wybrały pochówek popiołów w kolumbarium.