Ostatnie spotkanie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2018-2024 odbędzie się 26 kwietnia

Pod koniec nadchodzącego tygodnia, dokładnie w piątek 26 kwietnia o 14:00, Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przeprowadzi swoją ostatnią sesję w obecnej kadencji, która trwa od 2018 roku. Główna prowadząca zebrania, Irena Renduda-Dudek, potwierdza, że minionych pięć i pół roku było wyjątkowo trudnym okresem w działalności samorządu.

Niełatwe okoliczności, z jakimi musiał zmierzyć się samorząd, to między innymi pandemia COVID-19, wybuch konfliktu na Ukrainie oraz oskarżenia korupcyjne postawione prezydentowi miasta, Jarosławowi Górczyńskiemu. Irena Renduda-Dudek przyznaje, że ostatni rok był pełen emocji i niepewności związanych z przyszłością funkcjonowania miasta, szczególnie na tle gospodarki i rozwoju. Pomimo licznych wyzwań, radni byli w stanie sprostać temu trudnemu okresowi.

Rada musiała również poradzić sobie z rotacją radnych i stratą dwóch z nich – Bożenny Morycińskiej i Włodzimierza Sajdy, którzy odeszli z powodu śmierci. To wszystko będzie podsumowane podczas ostatniego spotkania bieżącej kadencji, na której poruszonych zostanie tylko kilka kwestii, głównie dotyczących uchwał porządkowych i społecznych.

Renduda-Dudek dodaje, że jednym z głównych punktów programu będzie przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar takiej przemocy. Program ten ma obowiązywać w latach 2024-2030.