Matura 2022. Które szkoły spisały się najlepiej?

W maju absolwenci szkół średnich przystępowali do egzaminów dojrzałości, czyli matur. W całym kraju zdawalność wyniosła 78,2 procent, a jak na tym tle wypadły szkoły w Ostrowcu?

Licea i technika

Weźmy pod lupę najpierw licea. W Niepublicznym Liceum imienia Stanisława Konarskiego maturę zdawało osiem osób i wszystkie otrzymały wynik pozytywny, a średni wynik to ponad 80 procent. Uczniom tego liceum najlepiej poszło z językiem angielskim, w tym przypadku średni wynik to aż 99 procent. W Liceum Ogólnokształcące numer II imienia Joachima Chreptowicza nie zdała jedna osoba ze 103. które przystąpiło do egzaminu. Tutaj średni wynik to 77,66 procent. W Liceum Ogólnokształcące numer I imienia Stanisława Staszica zdawalność wyniosła 96 procent, zdało 150 osób ze 156. zdających.

Spośród szkół technicznych jednym z najlepszych wyników w województwie pochwalić się może Technikum w Zespole Szkół numer 3. W tej szkole do matury podeszło 98 osób, a zdało 89, uzyskując średni wynik 66,33 procent. W Technikum w Zespole Szkół numer 1 maturę zdało 71 procent z 68 zdających osób, średni wynik z trzech obowiązkowych przedmiotów to 51,6 procent.

Egzamin poprawkowy

Matura poprawkowa odbędzie się 23 sierpnia, do tego egzaminu mogą podejść osoby, które nie zdały jednego z trzech przedmiotów, a do 12 lipca należy złożyć oświadczenie o chęci wzięcia udziału w poprawkowym egzaminie.