Odbudowa Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim po latach przerwy

W Ostrowcu Świętokrzyskim, po znacznym przestoju trwającym kilkanaście lat, dochodzi do reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta. Grono to będzie teraz składać się z 23 nowo wybranych radnych, będących młodymi entuzjastami gotowymi angażować się w działania na rzecz dobra lokalnej społeczności.

32 młodych kandydatów zgłosiło swoją chęć zasiadania w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ci, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby głosów, zostali umieszczeni na liście rezerwowej. Wizja przewiduje dla nich udział w działaniach młodzieżowych komisji, co ma na celu zapewnienie, że żaden z nich nie poczuje się pokonany.

Artur Łakomiec, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, wyraził swą wdzięczność nie tylko tym, którzy zdecydowali się na aktywny udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta. Podziękowania kierował także do wszystkich tych, którzy oddali swoje głosy na kandydatów. W sumie udział w głosowaniu wzięło 1098 osób, co przekłada się na frekwencję na poziomie około 30 procent. Wiceprezydent szczególnie podkreślił, jak cenne jest dla niego zaangażowanie młodzieży w procesy samorządowe. Wyraził jednocześnie przekonanie, że młodzi radni z pewnością godnie reprezentować będą swoich wyborców.