Uchwalono budżet gminy i powiatu na rok 2022

Ustalanie budżetu miasta, gmin i powiatów to coroczne zadanie Radnych. Podczas posiedzeń Rady Miasta ustalane są wydatki miasta, gminy i powiatu na nadchodzący rok. Nie inaczej było w styczniu 2022. Dzięki temu posiedzeniu wiemy, że gmina Ostrowiec Świętokrzyski w końcu spłaciła wszystkie zobowiązania i teraz może spokojnie skupić się na bieżących wydatkach. 

326 milionów złotych

W 2022 roku mieszkańcy gminy Ostrowiec Świętokrzyski mogą spodziewać się wielu inwestycji. Na oświatę i wychowanie przeznaczone będzie 76 milionów, na rodzinę 55 milionów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonie 28 milionów z budżetu gminy, a pomoc społeczna 18 milionów. Oprócz wydatków bieżących, które pojawią się co roku, budżet przewiduje także wydatki majątkowe. W nich zawiera się transport i łączności, na które przeznaczone będzie 55 milionów złotych. Oprócz tego wlicza się tam również kultura i dziedzictwo kulturowe, które pochłoną 10 milionów z budżetu miasta. Radni poinformowali, że dochody Gminy to kwota 304 milionów złotych. To oznacza, że istnieje pewien deficyt względem przychodów a wydatków. Na całe szczęście gmina nie ma już żadnych długów, posiada za to pewne nadwyżki z poprzednich lat.