Ostrowiec Świętokrzyski planuje modernizację kluczowego odcinka drogi

W Ostrowcu Świętokrzyskim, administracja samorządowa nabyła teren, na którym zlokalizowana jest arteria drogowa łącząca ulicę Polną z rondem Legionów Polskich. Znajduje się tam fragment drogi gruntowej liczący kilkaset metrów, utrzymany w stanie używalnym dzięki utwardzeniu go żwirem.

Wiceprezydent miasta, Krzysztof Kowalski, zapowiedział, że w 2025 roku rozpocznie się budowa nowej ulicy o pokryciu bitumicznym. W jego planach widnieje modernizacja około 190-metrowego fragmentu tej drogi do standardu ulicy miejskiej, wyposażonej w krawężniki, nawierzchnię asfaltową, chodnik, ścieżkę rowerową, kanalizację czy oświetlenie miejskie. Całość ma być uzupełniona o kanał technologiczny.

Kowalski podkreślił również skomplikowaną kwestię praw do gruntów, które przez lata były elementem trudności. Wśród nich znajdowały się tereny, które niegdyś tworzyły „Tor Saskiego” – grunty będące pierwotnie własnością Skarbu Państwa. Nie posiadały one jednak niezbędnej dokumentacji. W grę wchodziły też działki spółdzielcze, prywatne oraz grunt należący do parafii św. Michała.

Planowana modernizacja drogowa będzie kosztować 3 miliony 100 tysięcy złotych. Ostrowiecki samorząd zamierza ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach nowego naboru na Fundusz Rozwoju Dróg. Wiceprezydent Kowalski wyraził nadzieję, że nabór ten odbędzie się w czerwcu lub lipcu bieżącego roku.

Zanim jednak zostanie wybrany wykonawca budowy, miasto musi rozliczyć się z poprzednimi właścicielami terenu, wypłacając im odszkodowania za nabyte grunty.